Influenza og Pneumokokvaccine

Vacciner er udgået i hele Danmark

Vi melder ud på hjemmesiden hvis der skulle komme nye vacciner.

Vi beder derfor om, at der ikke rettes telefonisk henvendelse herom.

 

 

 

På grund af Corona Pandemien har vi i år ikke åben vaccinationsdage

Vi vaccinerer alle efter telefonisk tidsbestilling fra den 01-10 2020

Vacciner er gratis for alle over 65 år, kronisk syge og riskogrupper

Når vaccinen er givet, vent da så vidt muligt i bilen med en pårørende

for at undgå mange patienter i venteværelset.

Målgrupper :

Målgruppen for gratis pneumokokvaccine ældre på 65+ år

Målgruppen for gratis influenzavaccination i sæson 2020/21 er som de foregående år, men er ad COVID-19 udvidet til også at omfatte personale i sundheds- og plejesektoren, se nedenfor.

 

Målgrupperne er:

 • Ældre på 65+ år
 • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter:
  – kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes type l eller 2 (sukkersyge)
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering
  – andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig       sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, som omfatter
  – Læger
  – Sygeplejersker
  – Farmaceuter
  – Kiropraktorer
  – Tandlæger
  – Afspændingspædagoger
  – Bandagister
  – Bioanalytikere
  – Ergoterapeuter
  – Fysioterapeuter
  – Jordemødre
  – Kliniske diætister
  – Optometrister
  – Radiografer
  – Audiologiassistenter
  – Farmakonomer
  – Fodterapeuter
  – Neurofysiologiassistenter
  – Tandklinikassistenter
  – Tandplejere
  – Tandteknikere
  – Beskæftigelsesvejledere
  – Plejere
  – Plejehjemsassistenter
  – Social- og sundhedsassistenter
  – Social- og sundhedshjælpere
  – Psykologer
  – Lægesekretærer
  – Sundhedsservicesekretærer
  – Portører
  – Paramedicinere
  – Ambulancebehandlere
  – Ambulanceførere

Personer, som ikke er i målgruppen for det gratis tilbud om influenzavaccination, kan som vanligt vaccineres mod privat honorar.